Pambuka Urip

Pambuka Urip

614
0
SHARE
BG-Rental-Kika-Web

Ngenteni endogke si blorok

Ngenteni udan ing mangsa ketiga

Ngenteni cecak ngunthal empyak

Hamung tansah podo ngenteni

Kang podo dienteni ora menehi pepesten

Podo ngenteni kang ora mungkin kadadean

 

Kabeh nunggoni tekaning satriya

Kabeh nunggoni tekaning bandha donya

Kabeh nunggoni tekaning garwa

Hamung tansah podo nunggoni

Kang podo ditunggoni ora menehi jaminan

Podo nunggoni barang kang wang sinawang

 

Upama wes podo kapok ngenteni

Upama wes podo jeleh nunggoni

Opo kang arep kok tumindakake, Le?

 

Aku keligan welinge simbah

Urip ojo mung nggo ngenteni

Urip ojo mung nggo nunggoni

Aku kudu njaga uripku

Aku kudu tresna marang uripku

Aku kudu nguripi uripku

Urip kang asale soko kang Maha Gesang

Urip kang pungkasane tumuju kang Maha Gesang

 

Sudamala, 200614

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY